Cách tạo mục lục trong word đơn giản nhất

Nếu bạn đang làm bài tập lớn hay làm bản báo cáo cần tạo mục lục cho bài. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mục lục trong word đơn giản nhất.

Cách tạo mục lục trong word

Chọn nội dung cần có trong mục lục

Bước 1: Bạn mở văn bản đang cần tạo mục lục tự động.

Bước 2: Chọn tab References >> Add Text >> Chọn mức Level phù hợp.

Cách tạo thư mục trong word

Khi đã xác định được nội dung, các mục level, word sẽ tự hiểu và tạo ra cho bạn một mục lục tự động.

Tạo mục lục

Bước 1: Đặt con trỏ vào vị trí bạn muốn đặt mục lục (thường là trang đầu và trang cuối của văn bản).

Bước 2: Click chọn Table of Contents, một hộp thoại sẽ hiện ra.

Tại đây Word cho bạn 2 lựa chọn, hoặc sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo mục lục theo ý mình muốn.

Bạn có thể xóa bỏ mục lục nếu chọn vào Remove Table of Contents.

Bước 3: Sau khi lựa chọn mẫu mục lục thì đây là kết quả của bạn.

Chỉnh sửa và cập nhật mục lục

Khi bạn thay đổi số trang hoặc chỉnh sửa nội dung bên trong mục lục chỉ cần chọn vào Update Table.

Sẽ có một hộp thoại hiện ra cho bạn lựa chọn kiểu chỉnh sửa.

Update page number only: Chỉ cập nhật lại số trang.
Update entire table: Cập nhật cả tiêu đề của mục lục.

Ở bài viết này chỉ hướng dẫn các bạn cách tạo mục lục trong word 2007. Các phiên bản word tương tự cũng làm như vậy. Chúc các bạn thực hiện thành công.

>> Xem thêm: Cách chụp màn hình laptop

Nội dung bài viết