CEO là gì? Vai trò và trách nhiệm của CEO

CEO là gì? CEO (Chief Executive Officer) được gọi là giám đốc điều hành, là cá nhân cao cấp nhất trong một công ty hoặc tổ chức. Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm cho sự thành công chung của một thực thể kinh doanh hoặc tổ chức và đưa ra các quyết định quản lý cấp cao nhất. Họ có thể yêu cầu đầu vào cho các quyết định lớn, nhưng họ là cơ quan cuối cùng trong việc đưa ra quyết định cuối cùng.

Giám đốc điều hành báo cáo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về hiệu quả hoạt động của một công ty. Hội đồng quản trị (BoD) là một nhóm các cá nhân được bầu để đại diện cho các cổ đông của công ty.

Vai trò và trách nhiệm của CEO

Ngoài thành công chung của một tổ chức hoặc công ty, CEO có trách nhiệm lãnh đạo việc phát triển và thực hiện các chiến lược dài hạn, với mục tiêu tăng giá trị cho cổ đông .

Vai trò và trách nhiệm của một CEO thay đổi từ công ty này sang công ty khác, thường phụ thuộc vào cấu trúc tổ chức hoặc quy mô của công ty. Trong các công ty nhỏ, Giám đốc điều hành đảm nhận vai trò trực tiếp nhiều hơn, như đưa ra các quyết định kinh doanh cấp thấp hơn. Trong các công ty lớn hơn, CEO thường chỉ giao dịch với chiến lược công ty cấp cao và các quyết định lớn của công ty. Các nhiệm vụ khác được giao cho người quản lý hoặc bộ phận.

Không có danh sách tiêu chuẩn về vai trò và trách nhiệm của một giám đốc điều hành. Các nhiệm vụ, trách nhiệm và mô tả công việc điển hình của CEO bao gồm:

  1. Giao tiếp, thay mặt công ty, với các cổ đông, các tổ chức chính phủ và công chúng
  2. Dẫn đầu sự phát triển của chiến lược ngắn hạn và dài hạn của công ty
  3. Tạo và thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của công ty hoặc tổ chức
  4. Đánh giá công việc của các nhà lãnh đạo điều hành khác trong công ty, bao gồm cả giám đốc, phó chủ tịch và chủ tịch
  5. Duy trì nhận thức về bối cảnh thị trường cạnh tranh, cơ hội mở rộng, phát triển ngành,…
  6. Đảm bảo rằng công ty duy trì trách nhiệm xã hội cao ở bất cứ nơi nào nó kinh doanh
  7. Đánh giá rủi ro cho công ty và đảm bảo chúng được theo dõi và giảm thiểu
  8. Đặt mục tiêu chiến lược và đảm bảo chúng có thể đo lường được và có thể mô tả được

Cơ cấu doanh nghiệp cơ bản của một công ty

Để chăm sóc lợi ích của các cổ đông, nhiều công ty áp dụng hệ thống phân cấp doanh nghiệp hai cấp, tầng thứ nhất là Hội đồng quản trị và tầng thứ hai là quản lý cấp cao của công ty (COO, CEO, CFO ).

Được bầu bởi các cổ đông là Hội đồng quản trị, cơ quan quản lý cuối cùng của công ty. Hội đồng quản trị chọn Chủ tịch và Giám đốc điều hành. Với sự giới thiệu của CEO, Hội đồng quản trị cũng bầu COO Giám đốc điều hành và CFO Giám đốc tài chính.

Sự khác biệt giữa CEO và Chủ tịch Hội đồng quản trị

Không nên có bất kỳ sự nhầm lẫn nào giữa vai trò của một CEO và vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Giám đốc điều hành là người ra quyết định hoạt động hàng đầu tại một công ty, trong khi Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và giám sát toàn bộ công ty. Hội đồng quản trị thường họp nhiều lần trong năm để đặt ra các mục tiêu dài hạn của công ty, xem xét kết quả tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của giám đốc điều hành và bỏ phiếu về các quyết định chiến lược do giám đốc điều hành đề xuất.

Chủ tịch Hội đồng quản trị vượt trội về mặt kỹ thuật so với Giám đốc điều hành, vì người đó không thể thực hiện các động thái lớn mà không có sự chấp thuận của hội đồng quản trị. Chủ tịch về cơ bản có thể trở thành ông chủ cuối cùng của công ty hoặc tổ chức. Tuy nhiên, điều này là hiếm, vì hầu hết các chủ tịch hội đồng quản trị không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh hàng ngày, khiến CEO trở nên linh hoạt trong việc điều hành công ty.

Lý do để tách vị trí CEO và Chủ tịch

Trong một số trường hợp, vị trí Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị được giữ bởi cùng một người. Hầu hết các tổ chức và công ty cho phép Giám đốc điều hành trở thành chủ tịch, điều này có thể gây ra xung đột của các vấn đề lợi ích.

Hai ví dụ dưới đây cho thấy một xung đột của vấn đề lợi ích có thể phát sinh như thế nào nếu cả hai vị trí được giữ bởi cùng một người:

  • Hội đồng quản trị bỏ phiếu về tăng lương giám đốc điều hành. Nếu Giám đốc điều hành cũng là chủ tịch, sẽ xảy ra xung đột lợi ích vì anh ta sẽ bỏ phiếu cho khoản lương của chính mình.
  • Hội đồng quản trị có trách nhiệm đánh giá hiệu suất của các giám đốc điều hành. Nếu Giám đốc điều hành cũng giữ vị trí Chủ tịch, họ thực thi quyền quyết định xem hiệu suất của bản thân họ có thỏa đáng hay không.

Do đó, quản trị doanh nghiệp tốt thường quy định một sự phân tách nhiệm vụ giữa Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ở Anh và các quốc gia khác, luật pháp cấm CEO và Chủ tịch Hội đồng quản trị là cùng một người.

Bài viết trên trình bày tất cả vấn đề liên quan đến CEO hy vọng đã giải đáp được câu hỏi CEO là gì của các bạn.

>> Xem thêm: CPI là gì?