End Up nghĩa là gì? Cách dùng End Up như thế nào?

1. End Up nghĩa là gì?

Nếu bạn chưa biết End Up là gì? Hãy cùng tham khảo ý nghĩa của end up bên dưới đây.

Tùy từng trường hợp cụ thể mà End Up được hiểu theo nghĩa khác nhau:

  • End Up nghĩa thông dụng hay dùng nhất là: Kết thúc, kết cục, cuối cùng, kết quả rơi vào một tình trạng nào đó.
  • End Up có nghĩa khác là: Tình cờ đến một nơi nào đó.
  • Ngoài ra End Up còn được sử dụng để miêu tả đặc điểm của con người là: Mũi hếch.

2. Cách dùng End Up như thế nào?

Ở trên chúng ta đã biết End Up là gì rồi, chúng ta hãy xem các ví dụ bên dưới để biết cách sử dụng End Up trong từng trường hợp cụ thể.

  • We all end up back together in the end -> Cuối cùng chúng ta cũng quay về bên nhau.
  • How did you end up here? -> Sao em đến được đây?
  • He is end up. -> Anh ấy bị mũi hếch.

>> Xem thêm Các tháng trong tiếng anh.

Bây giờ chắc bạn đã hiểu end up là gì rồi và biết cách dùng end up chính xác nhất.