FDI là gì? Tất cả những gì cần biết về FDI

FDI là gì?

FDI (Foreign Direct Investment) được gọi là đầu tư trực tiếp nước ngoài, là một khoản đầu tư được thực hiện bởi một công ty hoặc cá nhân ở một quốc gia vào lợi ích kinh doanh ở một quốc gia khác. Thông thường, FDI diễn ra khi một nhà đầu tư thành lập hoạt động kinh doanh nước ngoài hoặc mua tài sản kinh doanh nước ngoài.

fdi là gì

Cách thức đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thường được thực hiện trong các nền kinh tế mở cung cấp lực lượng lao động lành nghề và triển vọng tăng trưởng trên trung bình cho nhà đầu tư, trái ngược với các nền kinh tế được kiểm soát chặt chẽ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài thường liên quan đến nhiều thứ không chỉ là đầu tư vốn. Nó có thể bao gồm các quy trình quản lý hoặc công nghệ. Đặc điểm chính của đầu tư trực tiếp nước ngoài là nó thiết lập sự kiểm soát hiệu quả hoặc ít nhất là ảnh hưởng đáng kể đến việc ra quyết định của một doanh nghiệp nước ngoài.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm mở công ty con hoặc công ty liên kết ở nước ngoài, có được quyền lợi kiểm soát trong một công ty nước ngoài hiện có, hoặc bằng cách sáp nhập hoặc liên doanh với một công ty nước ngoài.

Ngưỡng cho đầu tư trực tiếp nước ngoài thiết lập lợi ích kiểm soát, theo hướng dẫn do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ( OECD ) thiết lập, là tỷ lệ sở hữu tối thiểu 10% trong một công ty có trụ sở nước ngoài. Tuy nhiên, định nghĩa đó là không cố định, vì có những trường hợp có thể thiết lập lợi ích kiểm soát hiệu quả trong một công ty với ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Các loại hình đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI

Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thường được phân loại là ngang, dọc hoặc tập đoàn. Đầu tư trực tiếp theo chiều ngang đề cập đến nhà đầu tư thiết lập cùng loại hình hoạt động kinh doanh ở nước ngoài khi nó hoạt động ở nước sở tại, ví dụ, nhà cung cấp điện thoại di động có trụ sở tại Hoa Kỳ mở cửa hàng tại Trung Quốc.

Đầu tư theo chiều dọc là một trong đó các hoạt động kinh doanh khác nhau nhưng có liên quan từ hoạt động kinh doanh chính của nhà đầu tư được thành lập hoặc mua lại ở nước ngoài, chẳng hạn như khi một công ty sản xuất quan tâm đến một công ty nước ngoài cung cấp các bộ phận hoặc nguyên liệu cần thiết cho công ty sản xuất để làm cho sản phẩm của mình.

Một loại hình đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là một công ty mà một công ty hoặc cá nhân đầu tư nước ngoài vào một doanh nghiệp không liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại của họ ở nước sở tại. Vì loại hình đầu tư này liên quan đến việc tham gia vào một ngành mà nhà đầu tư không có kinh nghiệm trước đó, nên nó thường có hình thức liên doanh với một công ty nước ngoài đã hoạt động trong ngành.

Ví dụ về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI

Ví dụ về đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm sáp nhập, mua lại, bán lẻ, dịch vụ, hậu cần và sản xuất… Đầu tư trực tiếp nước ngoài và luật điều chỉnh chúng có thể là mấu chốt cho chiến lược tăng trưởng của công ty.

Chẳng hạn, năm 2017, Apple có trụ sở tại Hoa Kỳ đã công bố khoản đầu tư 507,1 triệu đô la để thúc đẩy công việc nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc, thị trường lớn thứ ba của Apple sau Mỹ và châu Âu. Khoản đầu tư được công bố đã thúc đẩy sự tăng trưởng của CEO Tim Cook đối với thị trường Trung Quốc mặc dù doanh thu Trung Quốc của Apple giảm 12% so với cùng kỳ trong quý trước thông báo.

Nền kinh tế Trung Quốc đã được thúc đẩy bởi dòng vốn FDI nhắm vào sản xuất và dịch vụ công nghệ cao của quốc gia, theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tăng trưởng lần lượt 11,1% và 20,4% trong nửa đầu năm 2017.

Hy vọng bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi FDI là gì? trong bài viết này của chúng tôi.

>> Xem thêm: CPI là gì?