Cách chống phân mảnh ổ cứng máy tính của bạn

Để giúp cải thiện hiệu suất máy tính của bạn cần Chống phân mảnh ổ cứng máy tính. Hầu hết các máy tính đều có hệ thống tích hợp sẵn để chống phân mảnh ổ cứng của bạn một cách thường xuyên. Tuy nhiên, theo thời gian, các quy trình này có thể bị hỏng và có thể không hoạt động hiệu quả như trước đây.

Các bước chống phân mảnh ổ cứng máy tính

Nếu bạn đang sử dụng Windows 7, bạn có thể tìm thấy công cụ chống phân mảnh đĩa trong Control Panel >> System and Security.

Ở phần Administrative tools chọn Defragment your hard drive.

Hộp thoại Disk Defragmenter xuất hiện. Click vào Analyze Disk.

Bước này kiểm tra xem đĩa của bạn có yêu cầu chống phân mảnh hay không. Một ổ đĩa có phân mảnh 10% trở lên nên được chống phân mảnh. Nếu bạn đã sử dụng máy tính một thời gian, ổ đĩa có thể hiển thị phân mảnh trên 50%.

Khi phân tích hoàn tất, click vào nút Defragment Disk.

Một ký hiệu hiển thị tiến trình chống phân mảnh ổ đĩa của bạn. Khi quá trình chống phân mảnh hoàn tất. Hộp thoại Disk Defragmenter hiển thị rằng ổ đĩa của bạn không còn yêu cầu chống phân mảnh nữa.

Chống phân mảnh đĩa có thể mất một lúc. Nếu bạn có các tính năng tiết kiệm năng lượng hoạt động (như trình bảo vệ màn hình). Chúng có thể khiến trình chống phân mảnh dừng lại và bắt đầu lại từ đầu. Hãy thử chạy phân mảnh của bạn qua đêm.

Bạn cũng có thể thiết lập quy trình để chạy tự động trong khoảng thời gian định sẵn, chẳng hạn như hai tuần một lần. Bằng cách click vào Configure Schedule trong cửa sổ Disk Defragmenter.

Để giữ cho máy tính của bạn chạy tốt nhất, bạn nên chống phân mảnh hoặc hợp nhất các tệp trên ổ cứng. Điềun đó giúp cải thiện hiệu suất máy tính của bạn và là điều bạn nên làm thường xuyên.

>> Xem thêm: Cách đổi mật khẩu máy tính