Căn bậc hai trong excel. Công thức tính căn bậc 2 trong excel

Bình phương một số và lấy căn bậc 2 là các phép toán rất phổ biến trong toán học. Nhưng làm thế nào để căn bậc hai trong Excel có thể thực hiện?

Bạn có thể tính căn bậc 2 trong excel bằng cách sử dụng công thức SQRT hoặc bằng cách tăng một số lên mức 1/2. Các ví dụ dưới đây sẽ hướng dẫn đầy đủ chi tiết.

Căn bậc hai trong Excel bằng hàm SQRT

Cách dễ nhất để thực hiện căn bậc 2 trong Excel là sử dụng hàm được thiết kế đặc biệt cho việc này.

SQRT (số)

Trong đó số là số hoặc tham chiếu đến ô chứa số mà bạn muốn tìm căn bậc hai.

Ví dụ: Để lấy căn bậc hai của 225 trong excel, bạn sử dụng công thức: =SQRT(225)

Để tính căn bậc hai của một số trong A2, hãy sử dụng: =SQRT(A2)

Nếu một số là số âm như ở hàng 7 và 8 trong ảnh ở trên, thì hàm SQRT trong Excel trả về giá trị lỗi #NUM!. Điều này xảy ra bởi vì căn bậc hai của một số âm không tồn tại trong tập hợp các số thực cả trong excel. Tại sao vậy? Vì không có cách nào để bình phương một số và nhận được kết quả âm.

Trong trường hợp bạn muốn lấy căn bậc 2 của số âm như thể đó là số dương trong excel. Hãy để tham chiếu trong hàm ABS, trả về giá trị tuyệt đối của một số bỏ qua dấu:

=SQRT(ABS(A2))

>> Xem thêm: Hàm làm tròn số trong excel

Cách tính căn bậc hai trong Excel bằng phép tính

Khi tính toán bằng tay, bạn viết căn bậc hai bằng cách sử dụng ký hiệu (√). Mặc dù, không thể nhập biểu tượng căn bậc 2 truyền thống đó trong Excel, có một cách để tìm căn bậc 2 mà không cần bất kỳ chức năng nào. Đối với điều này, bạn sử dụng ký tự dấu mũ (^). Nó nằm ở phía trên số 6 trên hầu hết các bàn phím.

Trong Excel, biểu tượng dấu mũ (^) đóng vai trò là toán tử lũy thừa hoặc lũy thừa. Ví dụ: Để bình phương số 5, tức là tăng 5 lên lũy thừa 2, bạn gõ = 5 ^ 2 trong một ô, tương đương với 5 2 .

Để có căn bậc hai trong excel, sử dụng dấu mũ với (1/2) hoặc 0,5 làm số mũ:

Số ^ (1/2) hoặc là số ^ 0,5

Ví dụ, để lấy căn bậc 2 của 25 trong excel, bạn nhập =25^(1/2) hoặc =25^0.5 vào một ô.

Để tìm căn bậc hai của một số trong A2, bạn nhập: = A2^(1/2) hoặc = A2^0.5

Hàm SQRT của Excel và công thức lũy thừa mang lại kết quả giống hệt nhau:

Biểu thức căn bậc 2 này cũng có thể được sử dụng như một phần của các công thức lớn hơn. Chẳng hạn, trong câu lệnh IF sau đây yêu cầu Excel tính toán căn bậc hai với điều kiện. Lấy căn bậc hai nếu A2 chứa một số, nhưng trả về một chuỗi trống (ô trống) nếu A2 là giá trị văn bản hoặc trống:

=IF(ISNUMBER(A2), A2^(1/2), “”)

Tại sao số mũ của 1/2 giống với căn bậc hai?

Để bắt đầu, chúng ta gọi căn bậc 2 là gì? Không có gì khác ngoài một số mà khi nhân với chính nó sẽ cho số ban đầu. Ví dụ, căn bậc 2 của 25 là 5 vì 5×5 = 25.

Nhân 25 1/2 với chính nó cũng cho 25: 25 ½ x 25 ½ = 25 (½ + ½) = 25 (1) = 25

Nói cách khác: √ 25 x √ 25 = 25 và 25 ½ x 25 ½ = 25

Vì vậy, 25 ½ tương đương với √ 25 .

Căn bậc 2 với hàm POWER

Hàm POWER chỉ là một cách khác để thực hiện phép tính trên, tức là nâng một số lên lũy thừa của 1/2.

Công thức của hàm POWER trong Excel như sau:

POWER (số, công suất)

Như bạn có thể dễ dàng đoán, để có được căn bậc hai, bạn cung cấp 1/2 cho đối số sức mạnh. Ví dụ:

=POWER(A2, 1/2)

Như được hiển thị trong ảnh bên dưới, tất cả ba công thức căn bậc hai trong excel đều cho kết quả giống hệt nhau. Cái nào được sử dụng là vấn đề sở thích của bạn.

Cách tính căn bậc n

Công thức số mũ ở trên không bị giới hạn chỉ tìm một căn bậc 2 trong excel. Tương tự nó có thể được sử dụng để lấy bất kỳ căn bậc n nào, chỉ cần nhập giá trị căn mong muốn trong mẫu số của một phân số sau ký tự dấu mũ:

Số ^ (1 / n )

Trong đó số là số bạn muốn tìm căn và n là bậc.

Ví dụ:

Căn bậc ba của 64 sẽ được viết là: = 64 ^ (1/3)
Để lấy căn bậc 4 của 16, bạn gõ: = 16 ^ (1/4)
Để tìm căn bậc 5 của một số trong ô A2, bạn nhập: = A2 ^ (1/5)

Thay vì phân số, bạn có thể sử dụng số thập phân theo số mũ, tất nhiên nếu dạng thập phân của phân số có số thập phân hợp lý. Chẳng hạn, để tính căn bậc 4 của 16 bạn có thể tính = 16 ^ (1/4) hoặc = 16 ^ (0,25).

Lưu ý rằng các số mũ phân số phải luôn được đặt trong ngoặc đơn để đảm bảo thứ tự các thao tác đúng trong công thức căn bậc hai của bạn – phép chia đầu tiên (dấu gạch chéo (/) là toán tử chia trong Excel).

Có thể đạt được kết quả tương tự bằng cách sử dụng POWER

Lấy căn bậc 3 của 64: = POWER (64, 1/3)
Căn bậc 4 của 16: = POWER (16, 1/4)
Căn bậc 5 của một số trong ô A2: = POWER (A2, 1/5)

Trong bảng tính thực tế của bạn, bạn có thể nhập các bậc trong các ô riêng biệt và tham chiếu các ô đó trong công thức của mình. Ví dụ: đây là cách bạn tìm đầu vào gốc trong B2 của số trong A3:

=$A3^(1/B$2)

Đây là cách bạn có thể thực hiện căn bậc hai trong Excel. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết và hy vọng sẽ gặp bạn trên blog của chúng tôi.