GDP là gì?

Khi các bạn xem một chương trình kinh tế hay đọc một bài viết về kinh tế thường thấy nhắc đến thuật ngữ GDP, GDP/đầu người,… Vậy, GDP là gìcách tính GDP như thế nào? Trang vàng trực tuyến xin giới thiệu đến bạn câu trả lời đơn giản nhất.

GDP là gì?

GPD là từ viết tắt của Gross Domestic Product, hay còn gọi là Tổng thu nhập nội địa là giá trị thị trường của hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất ra trên một vùng lãnh thổ trong một thời kỳ nhất định. Nội địa ở đây có thể là một xã, huyện, tỉnh, quốc gia, vùng lãnh thổ,… Do thường xuyên sử dụng để chỉ tổng thu nhập của một quốc gia trong một năm nên người ta hay gọi GDP là tổng thu nhập quốc nội.

Cách tính GDP

Từ những góc độ khác nhau, GDP có công thức tính toán khác nhau. Có ba phương pháp tình GDP dước các góc độ kinh tế như sau:

1. Cách tính GDP dưới góc độ chi tiêu

Phương pháp này gọi là phương pháp chi tiêu:

GDP = G + C + I + NX

Trong đó:

 • G: Tổng chi tiêu của Chính phủ sử dụng cho dịch vụ công, quốc phòng, an ninh, chính quyền,… không tính các khoản trợ cấp người nghèo, tàn tật (khoản chuyển giao thu nhập).
 • C: Tổng chi tiêu tiêu dùng cá nhân của hộ gia đình sử dụng trong mua hàng hóa và dịch vụ.
 • I: Tổng đầu tư của tư nhân, gồm các khoản chi tiêu vào trang bị, hàng hóa, nhà xưởng,… của tư nhân và hộ gia đình hay được tính bằng tổng đầu tư ròng cộng với khấu hao.
 • NX: Tổng xuất khẩu ròng (Giá trị xuất khẩu – giá trị nhập khẩu).

2. Cách tính GDP dưới góc độ thu nhập

Phương pháp này được gọi là phương pháp thu nhập hay phương pháp chi phí:

GDP = W + R + I + Pr + Ti + De

Trong đó:

 • W: Tiền lương
 • R: Tiền cho thuê tài sản
 • I: Tiền lãi
 • Pr: Lợi nhuận
 • Ti: Thuế
 • De: Khấu hao tài sản cố định.

3. Cách tính GDP dưới góc độ sản xuất

Phương pháp này gọi là phương pháp giá trị gia tăng:

GDP = ∑ GOi (i=1,2,3,…,n)

Trong đó:

 • GO: Giá trị gia tăng của ngành i (giá trị sản xuất trừ đi chi phí trung gian)
 • n: Số ngành trong nền kinh tế

GDP bình quân đầu người

Chúng ta thương gặp thuật ngữ GDP/đầu người hay GDP bình quân đầu người.

GDP bình quân đầu người = GDP/tổng số dân

Ở đây, tổng số dân là tổng dân số trong khu vực, quốc gia hay vùng lãnh thổ đó bao gồm cả người nước ngoài và công ty nước ngoài trên vùng lãnh thổ đó, không bao gồm công dân và công ty trong vùng lãnh thổ nhưng hoạt động ngoài vùng lãnh thổ.

Trang vàng trực tuyến đã đưa ra định nghĩa về GDPcách tính GDP, hy vọng sẽ có ích cho bạn trong quá trình học tập, nghiên cứu!