Hướng dẫn sao chép trang PDF, di chuyển trang PDF

Ở bài viết trước đây, chúng ta đã biết cách xóa PDF. Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu cách sao chép trang PDF, di chuyển trang PDF trên phần mềm Acrobat DC.

Cách sao chép trang PDF, di chuyển trang PDF

Di chuyển hoặc sao chép một trang trong PDF

Mở tệp PDF, sau đó chọn Tools >> Organize Pages hoặc chọn Organize Pages từ khung bên phải.

Chọn một hoặc nhiều hình thu nhỏ của trang. Sau đó chọn một trong số thao tác:

  • Để di chuyển một trang, hãy kéo hộp số trang của hình thu nhỏ trang tương ứng hoặc hình thu nhỏ của trang đến vị trí mới. Một thanh xuất hiện để hiển thị vị trí mới của hình thu nhỏ trang. Các trang được đánh số lại.
  • Để cắt hoặc sao chép một trang, nhấp chuột phải và chọn Cắt hoặc Sao chép . Nhấp vào giữa các hình thu nhỏ của trang nơi bạn muốn dán trang. Điểm đánh dấu ngang màu xanh hiển thị vị trí đã chọn nơi bạn muốn dán. Nhấp chuột phải và chọn Dán . Bạn cũng có thể dán các trang trong một tệp PDF khác.

>> Xem thêm: Cách trích xuất trang từ PDF

Sao chép một trang giữa hai tệp PDF

Mở cả hai tệp PDF và hiển thị chúng cạnh nhau.

Mở bảng điều khiển Page Thumbnails cho cả hai tệp PDF. Hoặc đi tới Tools >> Organize Pages trên cả hai tệp PDF.

Chọn trang bạn muốn cắt hoặc sao chép. Nếu bạn muốn chọn nhiều hơn một trang, nhấn Ctrl và sau đó chọn các trang. Nhấp chuột phải vào hình thu nhỏ của trang và chọn Sao chép .

Trong hình thu nhỏ trang của PDF cần chọn, nhấp vào giữa hình thu nhỏ của trang nơi bạn muốn dán trang. Điểm đánh dấu ngang màu xanh hiển thị vị trí đã chọn nơi bạn muốn dán. Nhấp chuột phải và chọn Dán . Trang được sao chép vào tài liệu và các trang được đánh số lại. Bạn cũng có thể dán các trang trong một tệp PDF khác.

Với vài bước đơn giản chúng ta đã có thể di chuyển trang PDF, sao chép trang PDF.