Hướng dẫn cách trích xuất trang từ PDF

Ở bài viết trước đây, chúng ta đã biết cách xóa, sao chép trang PDF. Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu cách trích xuất trang từ PDF, tách tệp PDF trên Acrobat DC.

Cách trích xuất trang từ PDF

Trích xuất là quá trình sử dụng lại các trang đã chọn của một tệp PDF trong một tệp PDF khác. Các trang được trích xuất không chỉ chứa nội dung mà còn tất cả các trường mẫu, nhận xét và liên kết được liên kết với nội dung trang gốc.

Bạn có thể để các trang được trích xuất trong tài liệu gốc hoặc xóa chúng trong quá trình trích xuất. Nó tương tự với các quy trình cắt và dán nhưng ở cấp độ trang.

Mở tệp PDF, sau đó chọn Tools >> Organize Pages. Hoặc chọn Organize Pages từ khung bên phải hiển thị trên thanh công cụ phụ.

Trong thanh công cụ phụ, bấm Extract. Một thanh công cụ mới xuất hiện bên dưới thanh công cụ phụ với các lệnh dành riêng cho thao tác trích xuất.

Chỉ định phạm vi của các trang để trích xuất. Bạn có thể chọn Even Pages, Odd Pages, Landscape Pages, Portrait Pages, hoặc All Pages. Hoặc nhập số trang bạn muốn thực hiện các hoạt động trên.

Trong thanh công cụ mới, thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau trước khi bạn nhấp vào Extract:

  • Để xóa các trang được trích xuất khỏi tài liệu gốc, chọn Delete Pages After Extracting.
  • Chọn Extract Pages As Separate Files để tạo một tệp PDF một trang cho mỗi trang được trích xuất
  • Để rời khỏi các trang gốc trong tài liệu và tạo một tệp PDF bao gồm tất cả các trang được trích xuất, hãy bỏ chọn cả hai hộp kiểm tra.

Các trang trích xuất được đặt trong một tài liệu mới.

>> Xem thêm: Cách đánh số trang trong PDF

Cách chia PDF thành nhiều tài liệu

Bạn có thể chia một hoặc nhiều tệp PDF thành nhiều tệp PDF nhỏ hơn. Khi tách PDF, bạn có thể chỉ định phân chia theo số lượng trang tối đa, kích thước tệp tối đa hoặc dấu trang cấp cao nhất.

Mở tệp PDF, sau đó chọn Tools >> Organize Pages. Hoặc chọn Organize Pages từ khung bên phải hiển thị trên thanh công cụ phụ.

Trong thanh công cụ phụ, bấm Split. Một thanh công cụ mới xuất hiện bên dưới thanh công cụ phụ với các lệnh dành riêng cho thao tác tách.

Trong danh sách thả xuống Split By, chọn tiêu chí để chia tài liệu:

  • Number Of Pages: Chỉ định số lượng trang tối đa cho mỗi tài liệu trong phần tách.
  • File Size: Chỉ định kích thước tệp tối đa cho mỗi tài liệu trong phần tách.
  • Top-level Bookmarks: Nếu tài liệu bao gồm dấu trang, hãy tạo một tài liệu cho mỗi dấu trang cấp cao nhất.

Để chỉ định thư mục đích cho các tệp tách và tùy chọn tên tệp, bấm Output Options. Chỉ định các tùy chọn khi cần, sau đó bấm OK .

Để áp dụng cùng một phần tách cho nhiều tài liệu, bấm Split Multiple Files. Trong hộp thoại Split Documents, bấm Add Files và chọn Add Files, Add Folders, hoặc Add Open Files. Chọn các tập tin hoặc thư mục, và sau đó bấm OK.