Tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần, thể tích hình nón

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón, tính diện tích toàn phần hình nón và công thức tính thể tích hình nón hay còn gọi là thể tích khối nón được sử dụng khá thường xuyên trong các trong toán học và là một trong những cơ bản nhất của toán học. Hình nón được tao ra khi quay một tam giác vuông một vòng quanh cạnh góc vuông cố định.

>> Xem thêm cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng.

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Diện tích xung quang hình nón bằng tích của Pi nhân với bán kính đáy hình nón nhân với đường sinh hình nón

Trong đó:

 • Sxq: là diện tích xung quanh hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn đấy hình nón
 • l: đường sinh của hình nón

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung quang hình nón công với diện tích mặt đáy hình nón.

Trong đó:

 • Stp: là diện tích toàn phần hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn
 • l: đường sinh

Công thức tính thể tích hình nón

Thể tích hình nón hay thể tích khối nón bằng một phần ba diện tích mặt đấy nhân với chiều cao.

Trong đó:

 • V: là thể tích hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn
 • h: là đường cao hạ từ đỉnh xuống đấy hình nón

Với các công thức tính diện tích xung quanh, công thức tính diện tích toàn phần, công thức tính thể tích hình nón hay còn gọi là thể tích khối nón ở trên huy vọng các bạn có thể dễ dàng áp dụng bằng cách thay các thông số bán kính, chiều cao và đường sinh để tính.

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.