Cách tính thể tích hình trụ, diện tích xung quanh, toàn phần hình trụ tròn

Để tính được thể tích hình trụ, diện tích xung quanh hình trụ, diện tích toàn phân hình trụ, ta cần biết hình trụ là gì và các thông số cần thiết để tính được diện tích hình trụ.

Hình trụ là hình trụ tròn có 2 mặt đáy là hình tròn, 2 mặt đáy của hình trụ tròn song song với nhau và có diện tích bằng nhau (xem hình dưới). Như chúng ta đã được học công thức tính thể tích hình trụ tròn, diện tích xung quanh hình trụ và diện tích toàn phần hình trụ tròn sẽ dựa vào diện tích hình tròn và chu vi hình tròn. Do vậy chỉ cần xác định chiều cao h và bán kính r là đủ các thông số để tính toán.

Công thức tính thể tích hình trụ

Cách tính thể tích hình trụ tròn bằng diện tích mặt đáy nhân với chiều cao của hình trụ tròn.

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

Cách tính diện tích xung quan hình trụ tròn bằng chu vi hình tròn đáy nhân với chiều cao.

Công thức tính diện tích toàn phân hình trụ

Cách tính diện tích toàn phần hình trụ tròn bằng diện tích 2 mặt đáy cộng với diện tích xung quanh.

Trên đây là hướng dẫn cách tính thể tích hình trụ, diện tích xung quang hình trụ, diện tích toàn phần hình trụ để các bạn áp dụng đơn giản và nhanh nhất.

Xem thêm Công thức tính diện tích mặt cầu thể tích hình cầu.