Công thức tính diện tích hình tròn và cách tính chu vi hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn và công thưc tính chu vi hình tròn chúng ta đã được học từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng đã lâu chúng ta không sử dụng đến vì vậy khó tránh khỏ quên và nhầm lẫn vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn lại một cách đơn giản và dễ hiểu nhất.

Cách diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

1. Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn bằng bình phương bán kính nhân với Pi.

Hay diện tích hình tròn cũng được tính theo công thưc là bình phương đường kính nhân với Pi rồi chia cho 4.

Trong đó:

  • S: diện tích hình tròn
  • r: bán kính hình tròn
  • d: đường kính hình tròn
  • 3,14: chính là hằng số π (Pi)

2. Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn chính là bằng 2 lần bán kính nhân với Pi.

Hoặc là tính chu vi hình tròn theo đường kính bằng chính đường kính nhân với Pi.

Trong đó:

  • C: chu vi hình tròn
  • r: bán kính hình tròn
  • d: đường kính hình tròn
  • 3,14: chính là hằng số π (Pi)

Xác định đường kính hình tròn

Bước đầu tiên để tính diện tích hình tròn hoặc chu vi hình tròn là phải xác định đường kính của nó. Trong khi các công thức toán học thường liệt kê giá trị này, nhưng trong thực tế, bạn phải tự tìm đường kính. Đường kính là chiều dài của một đường bắt đầu từ cạnh của vòng tròn, đi qua tâm của vòng tròn và kết thúc ở cạnh đối diện của vòng tròn. Để đo, bạn sẽ cần một thước thẳng đo cho các vòng tròn nhỏ hoặc thước dây cho các vòng tròn lớn.

Xác định bán kính hình tròn

Khi bạn có đường kính (d) của hình tròn, bạn có thể tìm bán kính (r) bằng công thức d = 2 x r. Bán kính của hình tròn là khoảng cách từ tâm của hình tròn đến bất kỳ điểm nào trên cạnh của hình tròn. Bán kính cũng bằng một nửa đường kính. Nếu đường kính của bạn là một số đơn giản, bạn có thể tính bán kính trong đầu. Nếu không, sắp xếp lại công thức để tìm r (r = d/2) và giải.

Chúc các bạn tìm được lời giải cho diện tích hình tròn và chu vi hình tròn với công thức ở trên.

Xem thêm Cách tính thể tích hình trụ, diện tích xung quanh, toàn phần hình trụ tròn

Nội dung bài viết