Hướng dẫn cách xóa trang PDF

Ở bài viết trước đây, chúng ta đã biết cách xoay PDF. Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu cách xóa trang PDF hoặc thay thế chúng trên phần mềm Acrobat DC.

Cách xóa hoặc thay thế các trang trong PDF

Bạn có thể thay thế toàn bộ trang PDF bằng một trang PDF khác. Chỉ có văn bản và hình ảnh trên trang gốc được thay thế. Bất kỳ yếu tố tương tác nào được liên kết với trang gốc, chẳng hạn như liên kết và dấu trang, sẽ không bị ảnh hưởng. Tương tự, các dấu trang và liên kết có thể được liên kết trước đó với trang thay thế sẽ không được chuyển qua.

Sau khi bạn xóa hoặc thay thế các trang, bạn nên sử dụng lệnh Giảm kích thước tệp để đổi tên và lưu tài liệu được cấu trúc lại thành kích thước tệp nhỏ nhất có thể.

>> Xem thêm: Cách sao chép trang trong PDF

Cách xóa trang trong PDF

Chọn Tools >> Organize Pages hoặc chọn Organize Pages từ khung bên phải.

Bộ công cụ sắp xếp trang được hiển thị trên thanh công cụ phụ và hình thu nhỏ của trang được hiển thị trong vùng tài liệu.

Cách xóa trang sử dụng lệnh xóa

Chỉ định phạm vi của các trang cần xóa. Bạn có thể chọn Even Pages, Odd Pages, Landscape Pages, Portrait Pages, hoặc All Pages, hoặc bạn có thể nhập số trang (s) bạn muốn xóa.

Trong thanh công cụ phụ, bấm Delete Pages và bấm OK để xác nhận.

Bạn không thể xóa tất cả các trang; ít nhất một trang phải còn lại trong tài liệu.

Cách xóa trang sử dụng hình thu nhỏ của trang

Chọn một hình thu nhỏ trang bạn muốn xóa và nhấp vào biểu tượng xóa để xóa trang.

Hoặc, nhấp vào nút Page Thumbnails trong thanh điều hướng bên trái để mở bảng điều khiển Page Thumbnails , sau đó chọn trang hoặc nhóm trang bạn muốn xóa.

Nhấp vào biểu tượng xóa trang ở đầu bảng Page Thumbnails .

Cách thay thế nội dung của trang trong PDF

Cách thay thế nội dung của trang trong PDF

Mở tệp PDF có chứa các trang bạn muốn thay thế. Chọn Tools >> Organize Pages hoặc chọn Organize Pages từ khung bên phải.

Bộ công cụ sắp xếp trang được hiển thị trên thanh công cụ phụ. Trong thanh công cụ phụ, bấm Replace .

Hộp thoại Select Files With New Pages xuất hiện. Chọn tài liệu chứa các trang thay thế và nhấp vào Open.

Trong Original, nhập các trang sẽ được thay thế trong tài liệu gốc.

Trong phần Replace, nhập trang đầu tiên của phạm vi trang thay thế. Trang cuối cùng được tính dựa trên số lượng trang sẽ được thay thế trong tài liệu gốc. Nhấn OK .

Cách thay thế các trang bằng hình thu nhỏ của trang

Mở tệp PDF có chứa các trang bạn muốn thay thế, sau đó mở tệp PDF có chứa các trang thay thế.

Trong bảng Hình thu nhỏ của Trang có chứa các trang thay thế, chọn một trang hoặc nhóm trang:

  • Chọn hộp số trang của hình thu nhỏ trang mà bạn muốn sử dụng làm trang thay thế.
  • Shift-click để chọn nhiều hình thu nhỏ của trang. Ctrl-click để thêm vào lựa chọn.
  • Kéo một hình chữ nhật xung quanh một nhóm các hình thu nhỏ của trang.

Ctrl + Alt + kéo hình thu nhỏ của trang đã chọn vào bảng Pages của tài liệu cuối. Nhả nút chuột khi con trỏ trực tiếp trên hộp số trang của hình thu nhỏ trang đầu tiên bạn muốn thay thế để các trang này được tô sáng.

Các trang bạn đã chọn trong tài liệu đầu tiên thay thế cùng số trang trong tài liệu thứ hai, bắt đầu từ số trang bạn đã chọn để thả các trang mới vào.

Như vậy sau bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu cách xóa trang PDF hoặc thay thế chúng trên phần mềm Acrobat DC.

Nội dung bài viết