Các cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Chứng minh 3 điểm thằng là một bài toán không quá khó, tuy vậy đây lại là một bài toán gây ra nhiều khó khăn cho học sinh, bởi nó có nhiều cách chứng minh ba điểm thẳng hàng và hơi trừu tượng. Dưới đây là các phương pháp chứng mình 3 điểm thẳng hàng lớp 7 ở chương 2 trong môn hình học để các bạn tham khảo.

>> Xem thêm Tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần, thể tích hình nón.

Trên đây là trình bài cách chứng minh 3 điểm thằng hàng ở lớp 7 các bạn có thể tham khảo.