Hướng dẫn đánh số trang trong PDF

Nếu như bạn gặp khó khăn trong việc đánh số trang trong PDF thì bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh số trang bằng Acrobat DC.

Cách đánh số trang trong tệp PDF

Số trang trên các trang tài liệu không phải lúc nào cũng khớp với số trang xuất hiện bên dưới hình thu nhỏ của trang và trên thanh công cụ “Page Navigation” (điều hướng trang). Các trang được đánh số bằng số nguyên, bắt đầu với trang 1 cho trang đầu tiên của tài liệu.

Vì một số tệp PDF có thể chứa nội dung chính, chẳng hạn như trang bản quyền và mục lục, các trang nội dung của chúng có thể không tuân theo cách đánh số được hiển thị trên thanh công cụ Page Navigation

Bạn có thể đánh số các trang trong tài liệu của mình theo nhiều cách khác nhau. Như chỉ định một kiểu đánh số khác cho nhóm trang, chẳng hạn như 1, 2, 3 hoặc i, ii, iii hoặc a, b, c.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh hệ thống đánh số bằng cách thêm tiền tố. Ví dụ, cách đánh số cho chương 1 có thể là 1-1, 1-2, 1-3, … và đối với chương 2, nó có thể là 2-1, 2-2, 2-3, …

>> Xem thêm: Cách xóa trang PDF

Các bước thực hiện

Trong thanh điều hướng bên trái, nhấp vào nút Page Thumbnails

Chọn Page Labels từ menu.

Chỉ định một phạm vi trang, chọn một trong các tùy chọn, rồi bấm OK:

  • Begin New Section. Chọn một kiểu từ menu bật lên và nhập số trang bắt đầu cho phần chỉ định tiền tố.
  • Extend Numbering Used In Preceding Section To Selected Pages. Tiếp tục trình tự đánh số từ các trang trước mà không bị gián đoạn.

Sau bài viết này chúng ta đã biết được cách đánh số trang trong PDF. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích cho bạn giúp bạn thực hiện thành công.