Tính diện tích hình thang

Công thức tính diện tích hình thang là một công thức tính thuộc dạng phổ thông, cơ bản nhất. Trang vàng trực tuyến xin giới thiệu tới các bạn công thức tính và chứng minh công thức như sau.

Công thức tính diện tích hình thang

Cho hình thang ABCD có đáy bé là AB, đáy lớn là CD, chiều cao (khoảng cách giữa hai đáy) là h. Ta có công thức tính diện tích hình thang ABCD như sau:

S = 1/2 * (AB + CD) * h

Ngày xưa các cụ không sử dụng công thức tính mà dùng mẹo qua các câu thơ:

“Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn đáy bé ta mang cộng vào

Rồi đem nhân với chiều cao

Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra”

Chứng minh công thức tính diện tích hình thang

Cho hình thang ABCD, đáy bé AB, đáy lớn CD, chiều cao AH như hình:

Ta có S(ABCD) = S(ABC) + S(ACD)

S(ACD) = 1/2*AH*CD

S(ABC) = 1/2*CH’*AB

S(ABCD) = S(ABC) + S(ACD) = 1/2*AH*CD + 1/2*CH’*AB

= 1/2*(AH*CD + CH’*AB)

Do AH = CH’ nên S(ABCD) = 1/2*AH*(AB + CD)

Trang vàng trực tuyến đã giới thiệu công thức tính diện tích hình thang và cách chứng minh, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập, tính toán!