4 cách hẹn giờ tắt máy tính Win 7 8 10 tự động

Nếu bạn thấy mình rơi vào tình huống phải rời máy tính trong vài giờ, nhưng bạn muốn tắt nó sau khi một một chương trình đang chạy kết thúc, thì đây là các cách hẹn giờ tắt máy tính tự động và chỉ cần mất một vài phút để thiết lập.

Xem thêm cách tắt windows defender trong win 10

4 cách tự động hẹn giờ tắt máy tính win 7 8 10

Cách 1: Đặt tự động tắt máy thông qua Run

Hiển thị Run bằng phím tổ hợp Windows+R, gõ lệnh shutdown –s –t xxx sau đó gõ OK.

Trong đó xxx là thờ gian được tính bằng giây.

Ví dụ: Nếu bạn muốn PC tự động tắt sau 10 phút, lệnh được nhập là tắt máy xxx600.

Sau khi hoàn tất cài đặt này, hệ thống sẽ nhắc bạn về thời gian tự động tắt máy, như thể hiện trong ảnh chụp màn hình sau đây.

Cách 2: Đặt tự động tắt máy bằng lệnh Command Prompt

Bước 1: Mở lệnh Command Prompt

Nhấn vào nút Start ở phía trái bên dưới để mở Start Menu, nhập lệnh cmd vào ô trống và nhấn vào Command Prompt trong kết quả.

Bước 2: Gõ lệnh shutdown –s –t 1200 (tức là 20 phút) sau đó ấn Enter.

Cách 3: Đặt tự động tắt máy trong Windows PowerShell

Mở Windows PowerShell bằng cách tìm kiếm, nhập lệnh input shutdown –s –t 1800 (tức là 30 phút) và nhấn Enter.

Cách 4: Tạo basic task có tên là Shutdown

Bước 1: Mở Task Scheduler

Nhấn vào nút Start ở phía trái bên dưới để mở Start Menu, nhập lệnh cmd vào ô trống và nhấn vào Schedule tasks trong kết quả.

Bước 2: Nhấn vào Create Basic Task ở bên phải

Bước 3: Nhập Shutdown ở mục Name va sau đó nhấn Next

Bước 4: Chọn thời điểm bắt đầu Daily (hàng ngày), Weekly (hàng tuần), Monthly (hàng tháng), One time (một lần), When the computer starts (khi máy tính khởi động), When I log on (khi tôi đăng nhập), When a specific event is logged (khi một sự kiện cụ thể được ghi lại), rồi nhấn Next.

Bước 5: Đặt thời gian bắt đầu và nhấn Next

Bước 6: Chọn Start a program và nhấn Next

Bước 7: Nhấn vào nút Browse, Mở ổ C/Windows/System32, chọn file có tên là shutdown và nhấn vào Open.

Bước 8: Nhập –s ở mục Add argument và nhấn Next

Bước 9: Nhấn Finish để hoàn thành việc tạo tác vụ và thực hiện tác vụ

Trên đây là hướng dẫn 4 cách hẹn giờ tắt máy tính Win 10 cũng thực hiện tương tự cách tự động hẹn giời tắt máy tính, laptop với Win 7 và Win 8.

Xem thêm Hướng dẫn cách chụp ảnh màn hình máy tính

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nội dung bài viết