Hàm nhân trong excel. Cách nhân các số và ô trong excel

Mặc dù không có công thức chung về hàm nhân nào trong Excel, nhưng có một số cách khác nhau để nhân các số và ô. Các ví dụ dưới đây sẽ chỉ cho bạn cách viết công thức phù hợp nhất cho từng tình huống cụ thể của bạn.

>> Xem thêm: Căn bậc hai trong excel

Hàm nhân trong Excel (PRODUCT)

Nếu bạn cần nhân nhiều ô hoặc phạm vi, phương pháp nhanh nhất sẽ là sử dụng hàm PRODUCT:

PRODUCT (number1, [number2],…)

Trong đó number1 , number2 , v.v. là các số, ô hoặc dải ô mà bạn muốn nhân.

Ví dụ: Để nhân các giá trị trong các ô A2, B2 và C2, hãy sử dụng công thức này:

=PRODUCT(A2:C2)

Để nhân các số trong các ô từ A2 đến C2, sau đó nhân kết quả với 3, sử dụng hàm excel này:

=PRODUCT(A2:C2,3)

Hàm nhân và tổng trong excel

Trong trường hợp bạn cần nhân hai cột hoặc hàng rồi cộng kết quả của các phép tính riêng lẻ. Hãy sử dụng hàm SUMPRODVEL để nhân các ô và tính tổng sản phẩm.

Bạn có giá ở cột B, số lượng ở cột C, bạn muốn tính tổng giá trị bán hàng. Trong Excel, tất cả các phép tính này được thực hiện với một công thức hàm nhân duy nhất:

=SUMPRODUCT(B2:B5,C2:C5)

Nếu bạn muốn, bạn có thể kiểm tra kết quả với phép tính này:

=(B2*C2)+(B3*C3)+(B4*C4)+(B5*C5)

Hàm nhân trong công thức mảng excel

Trong trường hợp bạn muốn nhân hai cột số, sau đó thực hiện các phép tính tiếp theo với kết quả, hãy thực hiện phép nhân trong công thức mảng.

Trong tập dữ liệu trên, một cách khác để tính tổng giá trị bán hàng là:

=SUM(B2:B5*C2:C5)

Hàm nhân tổng số trong Excel này tương đương với SUMPRODVEL và trả về chính xác cùng một kết quả.

Lấy ví dụ xa hơn, hãy tìm mức trung bình của doanh số bán hàng. Đối với điều này, chỉ cần sử dụng hàm AVERAGE thay vì SUM:

=AVERAGE(B2:B5*C2:C5)

Để tìm doanh số bán hàng lớn nhất và nhỏ nhất, hãy sử dụng hàm MAX và hàm MIN tương ứng:

=MAX(B2:B5*C2:C5)

=MIN(B2:B5*C2:C5)

Để hoàn thành công thức mảng đúng cách, hãy nhớ nhấn Ctrl + Shift + Enter kết hợp thay vì chỉ Enter. Ngay sau khi bạn thực hiện hàm nhân này, Excel sẽ đặt công thức trong {dấu ngoặc nhọn}, cho biết đó là công thức mảng.

Các kết quả có thể trông giống như sau:

Nhân trong Excel sử dụng toán tử nhân

Ngoài hàm nhân cách dễ nhất để thực hiện phép nhân trong Excel là sử dụng biểu tượng (*). Với cách tiếp cận này, bạn có thể nhanh chóng nhân các số, ô, toàn bộ cột và hàng.

Cách nhân số trong Excel

Để tạo công thức nhân đơn giản nhất trong Excel, hãy nhập dấu bằng (=) vào một ô, sau đó nhập số đầu tiên bạn muốn nhân, tiếp theo là dấu (*), tiếp theo là số thứ hai và nhấn phím Enter để tính công thức.

Ví dụ: Để nhân 2 với 5, bạn nhập biểu thức này vào một ô (không có khoảng trắng): =2*5

Excel cho phép thực hiện các phép toán số học khác nhau trong một công thức mà không cần đến hàm nhân. Chỉ cần nhớ thứ tự của các phép tính.

Cách nhân các ô

Để nhân hai ô trong Excel, hãy sử dụng công thức nhân như trong ví dụ trên nhưng cung cấp tham chiếu ô thay vì số.

Ví dụ: Để nhân giá trị trong ô A2 với giá trị trong ô B2, hãy nhập biểu thức: =A2*B2

Để nhân nhiều ô, hãy bao gồm nhiều tham chiếu ô hơn trong công thức, được phân tách bằng dấu nhân. Ví dụ: =A2*B2*C2

Cách nhân các cột

Để nhân hai cột trong Excel, hãy viết công thức hàm nhân cho ô trên cùng, ví dụ:

=A2*B2

Sau khi bạn đã đặt công thức vào ô đầu tiên (trong ví dụ này là C2). Hãy bấm đúp vào ô vuông nhỏ màu xanh lục ở góc dưới bên phải của ô để sao chép công thức xuống cột, lên đến ô cuối cùng có dữ liệu:

Do việc sử dụng tham chiếu ô tương đối (không có dấu $), công thức nhân trong Excel sẽ điều chỉnh đúng cho từng hàng:

Cách nhân các hàng

Nhân các hàng trong Excel ít phổ biến hơn, ngoài hàm nhân cũng có một giải pháp đơn giản cho nó. Để nhân hai hàng trong Excel, chỉ cần thực hiện như sau:

Chèn công thức nhân vào ô đầu tiên (ngoài cùng bên trái).

Trong ví dụ này, chúng ta nhân các giá trị trong hàng 1 với các giá trị trong hàng 2 bắt đầu bằng cột B. Vì vậy công thức như sau: =B1*B2

Chọn ô công thức và di con trỏ chuột lên một hình vuông nhỏ ở góc dưới bên phải cho đến khi nó thay đổi thành hình chữ thập màu đen dày.

Kéo chữ thập màu đen đó sang phải qua các ô mà bạn muốn sao chép công thức.

Như với việc nhân các cột, các tham chiếu ô tương đối trong công thức thay đổi dựa trên vị trí tương đối của các hàng và cột. Nhân một giá trị ở hàng 1 với một giá trị ở hàng 2 trong mỗi cột

Cách nhân với phần trăm trong Excel

Để nhân tỷ lệ phần trăm trong Excel, hãy thực hiện hàm công thức nhân theo cách sau. Nhập dấu bằng, theo sau là số hoặc ô, tiếp theo là dấu nhân (*), sau đó là tỷ lệ phần trăm.

Nói cách khác, hãy tạo một công thức tương tự như sau:

Để nhân một số với phần trăm: =50*10%
Để nhân một ô với tỷ lệ phần trăm: =A1*10%

Thay vì phần trăm, bạn có thể nhân với một số thập phân tương ứng.

Cách nhân một cột với một số trong Excel

Để nhân một cột số với cùng một số, hãy tiến hành các bước sau:

Nhập số cần nhân vào một số ô, chẳng hạn như trong A2. Viết công thức hàm nhân cho ô trên cùng trong cột.

Giả sử các số được nhân vào cột C, bắt đầu ở hàng 2, bạn đặt công thức sau vào D2:

=C2*$A$2

Điều quan trọng là bạn phải khóa tọa độ cột và hàng của ô với số cần nhân để ngăn tham chiếu thay đổi khi bạn sao chép công thức sang các ô khác. Đối với điều này, hãy nhập biểu tượng $ trước ký tự cột và số hàng để tạo tham chiếu tuyệt đối ($ A $ 2). Hoặc, nhấn vào tham chiếu và nhấn phím F4 để thay đổi nó thành tuyệt đối.

Bấm đúp vào ô điều khiển điền vào ô công thức (D2) để sao chép công thức xuống cột.

C2 (tham chiếu tương đối) thay đổi thành C3 khi công thức được sao chép sang hàng 3. Trong khi đó $ A $ 2 (tham chiếu tuyệt đối) không hề thay đổi

Nếu thiết kế trang tính của bạn không cho phép một ô bổ sung để chứa số. Bạn có thể cung cấp nó trực tiếp trong công thức, ví dụ: =C2*3

Trên đây chỉ là một số cách nhân đơn giản cho các bạn sử dụng trong rất nhiều hàm nhân và công thức nhân các số, ô trong excel.

Nội dung bài viết