LLC là gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Khi nhìn vào một số công ty bạn có thường để ý thấy “LLC” kèm theo tên công ty. Vậy LLC là gì? Chúng ta hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây

LLC là gì?

LLC là viết tắt của cụm từ Limited Liability Company nghĩa là Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một cấu trúc kinh doanh có quyền và trách nhiệm sở hữu công ty với thuế thông qua một công ty sở hữu hoặc đối tác duy nhất.

Hình thành một Công ty trách nhiệm hữu hạn là cách đơn giản nhất để doanh nghiệp của bạn có thể bảo vệ tài sản cá nhân của bạn.

LLC có thể được sở hữu bởi một hoặc nhiều người, những người được gọi là thành viên LLC. Một LLC có một chủ sở hữu được gọi là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Một LLC có nhiều chủ sở hữu được gọi là Công ty TNHH nhiều thành viên.

Ưu điểm của một LLC là gì?

Bảo vệ tài sản cá nhân

Với điều kiện không có hành vi gian lận hoặc hình sự, chủ sở hữu của LLC không chịu trách nhiệm cá nhân đối với các khoản nợ hoặc vụ kiện của công ty chủ quản.

Thuế thông qua

Trong khi một tập đoàn, lợi nhuận phải chịu đánh thuế hai lần. Điều này có nghĩa là lợi nhuận bị đánh thuế trước khi được phân phối cho chủ sở hữu. Và bị đánh thuế lại khi chủ sở hữu báo cáo phần lợi nhuận của họ trên tờ khai thuế cá nhân.

Lợi nhuận của một LLC được chuyển trực tiếp đến chủ sở hữu của nó. Người sau đó báo cáo phần lợi nhuận của họ trên tờ khai thuế cá nhân. Do đó, lợi nhuận của một LLC chỉ bị đánh thuế một lần. Điều này được gọi là thuế thông qua. Đó là một ưu điểm lớn của LLC.

LLC là sự đơn giản

Các công ty trách nhiệm hữu hạn tương đối dễ hình thành và duy trì với ít giấy tờ. Các công ty TNHH không bắt buộc phải phân công vai trò cơ quan chính thức, tổ chức các cuộc họp thường niên hoặc ghi lại biên bản và nghị quyết của công ty.

LLC khá linh hoạt

Có một vài cách bạn có thể cấu trúc quyền sở hữu và quản lý của LLC.

  • LLC của bạn có thể là một thành viên hoặc nhiều thành viên
  • Một thành viên LLC có thể được quản lý bởi các thành viên của mình, được gọi là quản lý thành viên.
  • Một Multi-Member LLC có thể được quản lý bởi người quản lý được chỉ định bởi các thành viên của nó, được gọi là người quản lý.

Tăng uy tín

Hình thành doanh nghiệp như một công ty trách nhiệm hữu hạn mang lại sự tín nhiệm cao hơn. Một LLC được công nhận là một cấu trúc kinh doanh chính thức hơn là một chủ sở hữu hoặc đối tác duy nhất. Bao gồm LLC trong tên doanh nghiệp của bạn cho khách hàng và đối tác biết rằng bạn là một doanh nghiệp đáng tin cậy.

Truy cập vào các khoản vay kinh doanh

Khi bạn đã thành lập một Công ty TNHH, doanh nghiệp của bạn có thể bắt đầu xây dựng lịch sử tín dụng. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tiếp cận các khoản vay và hạn mức tín dụng.

Nhược điểm của một LLC

LLC cung cấp nhiều lợi ích nhưng có những nhược điểm nhỏ. Vậy nhược điểm của LLC là gì?

Bởi vì LLC thông qua như một chủ sở hữu duy nhất. Chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn có trách nhiệm trả thuế cho phần thu nhập LLC của họ, cho dù họ có được giải ngân hay không. Đây là lý do tại sao những LLC không thu hút các nhà đầu tư như một công ty.

Tất cả các thành viên phải đợi cho đến khi LLC gửi mẫu để hoàn thành thuế cá nhân của họ. Vì lý do này, hầu hết các nhà đầu tư sẽ không tài trợ các công ty TNHH.

Có nên thành lập một công ty LLC?

Hình thành doanh nghiệp của bạn như một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) giúp.

  • Bảo vệ bạn chống lại các vụ kiện.
  • Giảm giấy tờ so với các tập đoàn và các loại pháp nhân khác.
  • Ngăn chặn công ty của bạn bị đánh thuế hai lần.
  • Làm cho doanh nghiệp của bạn đáng tin cậy hơn với khách hàng và chủ đầu tư.

Một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) chỉ là một trong một số cấu trúc kinh doanh. Các ví dụ phổ biến khác bao gồm:

  • Tổng công ty
  • Quan hệ đối tác chung
  • Doanh nghiệp tư nhân

Đối với hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ, một công ty trách nhiệm hữu hạn là sự pha trộn của bảo vệ tài sản cá nhân và sự đơn giản.

Không giống như quyền sở hữu duy nhất và quan hệ đối tác chung. LLC có thể bảo vệ tài sản cá nhân của bạn nếu doanh nghiệp của bạn bị kiện. LLC tương đối dễ hình thành và duy trì mà không phải chịu thuế gấp đôi.

Một công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chọn một trong ba cách khác nhau để nộp thuế thu nhập.

Như vậy qua bài viết này chúng ta đã biết LLC là gì? Ưu nhược điểm của một công ty trách nhiệm hữu hạn

>> Xem thêm: Chiết khấu là gì?

Nội dung bài viết