Công thức tính diện tích hình hình bình hành, tính chu vi hình bình hành

Công thức tính diện tích hình bình hìnhcách tính chu vi hình bình hành khá đơn giản và dễ nhớ, nhưng ta cần hiểu hình bình hành là gì? để áp dụng công thức đúng nhất và chính xác nhất

Hình bình hành là gì?

Hình bình hành là trường hợp đặc biệt tứ giác có hai cạnh đối diện song song với nhau. Do vậy hình hình hành sẽ có một số tính chất sau: hai cạnh đối diện song song và bằng nhau, hai đường chéo giao nhua tại trung điểm. Hình bình hành được coi là trường hợp đặc biệt của hình thang vì vậy sẽ có đầy đủ tính chất của hình thang.

Công thức tính diện tích hình bình hành

Công thức tính diện tích hình bình hành bằng tích của cạnh đáy nhân với chiều cao hạ xuống cạnh đáy.

S = h x a

Trong đó:

  • S: là diện tích hình bình hành
  • h: chiều cao hạ xuống cạnh đáy
  • a: độ dài cạnh đáy

Công thức tính chu vi hình bình hành

Công thức tính chu vi hình bình hành bằng hai lần tổng các cặp cạnh đối diện

C = 2 x (a + b)

Trong đó:

  • C: là chu vi hình bình hành
  • a, b: là độ dài của 2 cạnh kề nhau

Xem thêm công thức tính diện tích hình thoi.

Cách tính diện tích hình bình hành và cách tính chu vi hình hình hành

Ví dụ: Tính diện tích và chu vi của hình bình hành có cạnh a = 20 cm, cạnh b =15 cm và chiều cao h = 12 cm.

Diện tích hình bình hành sẽ là:

S = h x a = 12 x 20 = 240 cm2

Chu vi hình bình hành sẽ là:

C = 2 x (a + b) = 2 x (20 + 15) = 50 cm

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách tính diện tích hình hình hành và cách tính chu vi hình bình hành. Chúc các bạn áp dụng thành công!

2 BÌNH LUẬN

Comments are closed.