RSS là gì? RSS Feed là gì? Hoạt động và ứng dụng như thế nào?

RSS là gì?

RSS là viết tắt của Really Simple Syndication và đó là cách để cung cấp thông tin cho bạn, thay vì bạn phải đi tìm nó.

RSS giải quyết vấn đề gì?

Hầu hết mọi người quan tâm đến nhiều trang web có nội dung được cập nhật thường xuyên. Ví dụ về các trang web này là các trang web tin tức, trang thông tin tổ chức tôn giáo và cộng đồng, trang thông tin sản phẩm, trang web y tế và weblog. Việc liên tục kiểm tra từng trang web để xem nếu có bất kỳ nội dung mới có thể rất tẻ nhạt.

Thông báo qua email về các thay đổi là một giải pháp cho vấn đề này. Thật không may, khi bạn nhận được thông báo qua email từ nhiều trang web, chúng thường bị vô tổ chức và có thể trở nên quá tải, và thường bị nhầm là thư rác.

RSS là một cách tốt hơn để được thông báo về nội dung mới và thay đổi. Thông báo về các thay đổi đối với nhiều trang web được xử lý dễ dàng và kết quả được trình bày cho bạn được tổ chức tốt và khác biệt với email.

RSS hoạt động như thế nào?

RSS hoạt động bằng cách, để trang web duy trì một danh sách các thông báo trên trang web của họ theo cách tiêu chuẩn. Danh sách thông báo này được gọi là RSS Feed. Những người quan tâm đến việc tìm ra các tiêu đề hoặc thay đổi mới nhất có thể kiểm tra danh sách này. Các chương trình máy tính đặc biệt có tên RSS aggregators đã được phát triển để tự động truy cập nguồn cấp RSS feed của các trang web mà bạn quan tâm và sắp xếp kết quả cho bạn. (RSS feed và aggregators đôi khi cũng được gọi là RSS ChannelsRSS Readers).

Tào một nguồn cấp dữ liệu RSS feed rất đơn giản và hàng trăm ngàn trang web hiện cung cấp tính năng này, bao gồm các website tin tức lớn như New York Times, BBC và Reuters, cũng như nhiều weblog.

RSS cung cấp thông tin gì?

RSS cung cấp thông tin rất cơ bản để thực hiện thông báo. Nó được tạo thành từ một danh sách các mục được trình bày theo thứ tự từ mới nhất đến cũ. Mỗi mục thường bao gồm một tiêu đề, một đoạn muôn tả đơn giản và link liên kết đến bài viết với thông tin thực tế được mô tả. Đôi khi đoạn mô tả này là thông tin đầy đủ bạn muốn đọc và đôi khi nó chỉ là một bản tóm tắt.

Thông tin RSS được đặt vào một tệp duy nhất trên một trang web theo cách tương tự như các trang web thông thường. Tuy nhiên, thông tin được mã hóa bằng ngôn ngữ máy tính XML để sử dụng bởi một chương trình RSS aggregator.

RSS Aggregator là gì?

RSS Aggregator như một trình duyệt web cho nội dung RSS. RSS Aggregator tự động kiểm tra một loạt các nguồn cấp RSS cho các nội dung mới trên cơ sở liên tục, giúp có thể theo dõi các thay đổi trên nhiều trang web mà không cần phải đọc và đọc lại từng trang web một cách tẻ nhạt. Chúng phát hiện, bổ sung và trình bày tất cả những nội dung mới cập nhật với bạn một cách nhỏ gọn và hữu ích.

Có rất chương trình RSS aggregator có sẵn. Một số được truy cập thông qua trình duyệt, một số được tích hợp vào các chương trình email và một số chạy dưới dạng một ứng dụng độc lập trên máy tính cá nhân của bạn.

Làm cách nào để biết trang web có RSS feed không?

RSS feed ngày càng phổ biến hơn cho các trang web và thường được đặt ngay trên trang chủ hoặc trang tin tức chính có liên kết đến RSS hoặc đôi khi bằng cách hiển thị một nút màu cam có chữ XML hoặc RSS được liên kết trực tiếp đến tập tin RSS feed.

Khi bạn biết URL của RSS feed, bạn có thể cung cấp địa chỉ đó cho chương trình trình RSS aggregator và để nó tổng hợp theo dõi nguồn cấp cho bạn. Nhiều trình RSS aggregator được cấu hình sẵn với một danh sách để chọn từ các URL RSS feed cho các trang web tin tức phổ biến.

RSS feed được tạo ra như thế nào?

Định dạng XML đặc biệt tạo nên RSS feed thường được tạo theo một hoặc nhiều cách khác nhau.

Hầu hết các trang web tin tức lớn và các weblog đều được duy trì bằng các chương trình quản lý nội dung đặc biệt. Các tác giả thêm bài viết của họ vào trang web bằng cách tương tác với các chương trình đó và sau đó xuất bản để tạo các tệp HTML tạo nên trang web. Các chương trình đó thường cũng có thể cập nhật tệp XML nguồn cấp RSS feed cùng một lúc, thêm một bài viết mới.

Ứng dụng của RSS

Ngoài việc thông báo cho bạn về các tin tức mới và thay đổi đối với các trang web, RSS có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác. Thậm chí không cần phải có một trang web được liên kết với các mục được liệt kê, đôi khi tất cả thông tin bạn cần có thể có trong tiêu đề và mô tả.

Một số cách sử dụng thường của RSS là:

  • Thông báo về sự xuất hiện của sản phẩm mới trong một cửa hàng
  • Liệt kê và thông báo cho bạn về các vấn đề bản tin, bao gồm các bản tin email
  • Thời tiết và các cảnh báo khác về điều kiện thay đổi
  • Thông báo về việc bổ sung các mục mới vào cơ sở dữ liệu hoặc thành viên mới vào một nhóm

Một RSS aggregator là tất cả những gì bạn cần để đọc tất cả các nguồn cấp RSS, có thể là tiêu đề, cảnh báo, thay đổi hoặc thông báo khác. RSS được định hình là một phương tiện rất phổ biến và hữu ích để giao tiếp.

Nội dung bài viết

1 BÌNH LUẬN

  1. Giờ còn ứng dụng thu hút được ko biết, giờ mạng xã hội lên ngôi quá rồi

Comments are closed.