Công thức tính diện tích tam giác, tam giác vuông, tam giác đều, tam giác cân

Công thức tính diện tích tam giác chúng ta đều đã được học và có khá nhiều công thức tính khác nhau. Bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra các công thức tính diện tích tam giác đã được chứng minh và sử dụng đơn giản và dễ hiểu nhất, để các bạn có thể sử dụng cho học tập, thi cử và trong cuộc sống.

1. Công thức tính diện tích tam giác

1. Tính diện tích tam giác

Diện tích tam giác bằng một phần hai của chiều cao hạ từ đỉnh nhân với cạnh đối diện của đỉnh đó.

S = 1/2 x (a x h)

Trong đó:

 • S: là diện tích tam giác
 • a: độ dài cạnh đấy
 • h: chiều cao hạ từ đỉnh xuống đáy a

Công thức này là công thức phổ biết và dễ sử dụng nhất, áp dụng được cho tất cả các loại tam giác vuông, cân, đều

2. Tính diện tích tam giác khi biết 3 cạnh

Nếu bạn không xác định được chiều cao mà lại biết được 3 cạnh a, b và c thì áp dụng công thức tính diện tích tam giác của Heron.

Trong đó:

 • S: là diện tích tam giác
 • a, b, c: lần lượt là độ dài 3 cạnh của tam giác.

3. Tính diện tích tam giác khi biết 1 góc và 2 cạnh kề

Nếu bạn đã xác định được 2 cạnh của tam giác và góc tạo bởi 2 cạnh đó thì ta có thể áp dụng công thức tính diện tích tam giác theo sin.

Trong đó:

 • S: là diện tích tam giác
 • a, b, c: là các cạnh của tam giác
 • A, B, C: là các góc của tam giác

2. Công thức tính diện tích tam giác vuông

Tam giác vuông là trường hợp đặc biệt của tam giác khi có 2 cạnh vuông góc với nhau.

Diện tích tam giác vuông cũng có thể áp dụng được các công thức tính diện tích tam giác bình nhưng như các công thức bên trên. Ngoài ra vì có 2 cạnh vuông góc với nhau ta có áp dụng này:

S = 1/2 x (a x b)

Trong đó:

 • S: là diện tích tam giác vuông
 • a, b: là 2 cạnh góc vuông.

Ngoài ra diện tích tam giác vuông cũng có thể áp dụng được các công thức tính diện tích tam giác bình nhưng như các công thức bên trên.

3. Công thức tính diện tích tam giác đều

Tam giác điều cũng là trường hợp đặc biết của tam giác khi có 3 cạnh bằng nhau.

Diện tích tam giác đều có thể dùng các công thức của tam giác để tính bình thường. Nhưng do có tính chất 3 cạnh bằng nhau nên ta có thể áp dụng công thức sau:

Trong đó:

 • S: là diện tích tam giác điều
 • a: cạnh của tam giác đều

4. Công thức tính diện tích tam giác cân

Tam giác cân tuy là trường hợp đặc biệt của tam giác khi có 2 cạnh bằng nhau, tuy nhiên nó không có công thức riêng để tính diện tích tam giác cân. Vì vậy ta có thể lấy bất kỳ công thức tính diện tích nào để tính diện tích tam giác cân. Ví dụ:

S = 1/2 x (a x h)

Trong đó:

 • S: là diện tích tam giác cân
 • a: là cạnh đáy
 • h: là chiều cao

Xem thêm: Công thức tính diện tích mặt cầu, Thể tích hình cầu.

3 BÌNH LUẬN

 1. Bạn ơi ,bn là ng lm sai ý mà còn bảo add S tam giác vuông đúng r

Comments are closed.