CSR là gì? Ví dụ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

CSR là gì?

CSR (Corporate Social Responsibility) nghĩa là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Là một mô hình kinh doanh tự điều chỉnh, giúp một công ty có trách nhiệm xã hội với chính mình, các bên liên quan và công chúng. Bằng cách thực hành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, còn được gọi là quyền doanh nghiệp, các doanh nghiệp có thể nhận thức được loại tác động mà họ đang có đối với tất cả các khía cạnh của xã hội, bao gồm kinh tế, xã hội và môi trường.

Tham gia vào CSR có nghĩa là, trong quá trình kinh doanh thông thường, một công ty đang hoạt động theo cách nâng cao xã hội và môi trường, thay vì đóng góp tiêu cực cho họ.

CSR là gì?

Hiểu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một khái niệm rộng có thể có nhiều hình thức tùy thuộc vào công ty và ngành. Thông qua các chương trình CSR, hoạt động từ thiện và các nỗ lực tình nguyện, các doanh nghiệp có thể mang lại lợi ích cho xã hội trong khi thúc đẩy thương hiệu của họ.

Quan trọng như CSR đối với cộng đồng, nó cũng có giá trị không kém đối với một công ty. Các hoạt động CSR có thể giúp tạo sự gắn kết mạnh mẽ hơn giữa nhân viên và tập đoàn, tăng cường tinh thần và giúp cả nhân viên và nhà tuyển dụng cảm thấy kết nối nhiều hơn với thế giới xung quanh.

Để một công ty có trách nhiệm với xã hội, trước tiên họ cần có trách nhiệm với chính họ và các cổ đông của họ. Thông thường, các công ty áp dụng các chương trình CSR đã phát triển kinh doanh của họ đến mức họ có thể trả lại cho xã hội. Do đó, CSR chủ yếu là một chiến lược của các tập đoàn lớn. Ngoài ra, một tập đoàn càng rõ ràng và thành công thì càng có trách nhiệm hơn trong việc thiết lập các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức cho các đồng nghiệp, cạnh tranh và ngành công nghiệp.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tạo ra các chương trình trách nhiệm xã hội, mặc dù các sáng kiến ​​của họ thường không được công bố rộng rãi như các tập đoàn lớn hơn.

Ví dụ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Rất lâu trước khi IPO vào năm 1992, Starbucks được biết đến với ý thức sâu sắc về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cam kết về tính bền vững và phúc lợi cộng đồng. Starbucks đã đạt được nhiều cột mốc CSR kể từ khi mở cửa. Theo Global Social Impact Report năm 2018, các cột mốc này bao gồm “đạt 99% cà phê có nguồn gốc, tạo ra một mạng lưới nông dân toàn cầu, tiên phong xây dựng xanh khắp các cửa hàng của mình, đóng góp hàng triệu giờ phục vụ cộng đồng và tạo ra một trường đại học đột phá chương trình cho đối tác, nhân viên của mình”.

Mục tiêu của Starbucks cho năm 2020 và hơn thế nữa là thuê 10.000 người tị nạn trên 75 quốc gia, giảm tác động đến môi trường của cốc và thu hút nhân viên của mình vào lãnh đạo môi trường. Ngày nay có nhiều công ty có trách nhiệm xã hội có thương hiệu được biết đến với các chương trình CSR của họ, như Kem của Ben & Jerry và Everlane một nhà bán lẻ quần áo.

Tiêu chuẩn hóa CSR

Năm 2010, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã phát hành một bộ tiêu chuẩn tự nguyện nhằm giúp các công ty thực hiện trách nhiệm xã hội của công ty. Không giống như các tiêu chuẩn ISO khác, ISO 26000 cung cấp hướng dẫn thay vì yêu cầu vì bản chất của CSR là định tính hơn định lượng và các tiêu chuẩn của nó không thể được chứng nhận.

Thay vào đó, ISO 26000 làm rõ trách nhiệm xã hội là gì và giúp các tổ chức chuyển các nguyên tắc CSR thành các hành động thiết thực. Tiêu chuẩn này nhằm vào tất cả các loại hình tổ chức, bất kể hoạt động, quy mô hoặc địa điểm của họ. Và bởi vì nhiều bên liên quan chính từ khắp nơi trên thế giới đã góp phần phát triển ISO 26000, tiêu chuẩn này thể hiện sự đồng thuận quốc tế.

Với các thông tin bên trên về CSR, hy vọng bạn đã tìm được câu trả lời cho CSR là gì.

>> Xem thêm: Tháp nhu cầu của Maslow

Nội dung bài viết